Thuế bảo vệ môi trường cho Danh Nghiệp Chế Xuất
Công văn số :3665/CT-TT&HT ;Ngày phát hành :24/4/2012
V/v thuế bảo vệ môi trường Công ty TNHH TNHH ALDILA COMPOSITE PRODUCTS

Kính gửi: Công ty TNHH TNHH ALDILA COMPOSITE PRODUCTS .

   Cục Thuế có nhận được công văn số 001/2012 ngày 21/03/2012 về việc miễn thuế bảo vệ môi trường đối với bao P.E.

   Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

   Tại điểm 3 công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30/01/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thuế bảo vệ môi trường:

    3/ Về Thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu vào khu phi thuế quan:

   ..................

   - Đối với hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan hoặc hàng hoá trong nước xuất bán vào khu phi thuế quan tiêu dùng trong khu phi thuế quan không phải xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 3 Luật thuế bảo vệ môi trường phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

   Cơ quan Hải quan căn cứ vào hồ sơ hải quan của hàng hoá để xác định hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường. Trường hợp phải nộp thuế bảo vệ môi trường đối với hàng hoá nhập khẩu thì hồ sơ hải quan là hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường.”

   Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất mua bao bì nhựa PE từ Công ty trong nước sản xuất thì Công ty sản xuất bao bì nhựa PE xuất bán cho doanh nghiệp chế xuất thì phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định. Cơ quan Hải quan căn cứ vào hồ sơ hải quan của hàng hoá để xác định hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường.

   Cục Thuế trả lời cho Công ty biết để thực hiện ./.

 

Nơi nhận:                                                                          KT. CỤC TRƯỞNG

Như trên;                                                                          PHÓ CỤC TRƯỞNG

P. TTHT;

Lưu HCQT-TV-AC.                                                          Đã  ký : Võ Thanh Bình

Tags:   thuế bảo vệ môi trường Các tin khác
Đối tác
Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH MTV In Ấn Văn Phòng Phẩm Danh Tiếng Phát Địa chỉ: 428A Cách Mạng Tháng 8 - P.Phú Cường - Tp. Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (0650) 3.843.118~119 - 3.858.652 - Fax: (0650) 3.859.158 - Email: danhtiengphatprinting@gmail.com - danhtiengphat@gmail.com